Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach - KPP Siemiatycze

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

ul. Zielona 3

17-300 Siemiatycze

Sekretariat

e-mail: kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl

tel. +48 47 7122 212, +48 47 7122 217 / fax +48 47 7122 291

....................................................................................................................................................................................................................................

Dyżurny KPP

e-mail: dyzurny.kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl

tel. 112 / fax. 47 7122 215

Policyjny telefon zaufania KP P w Siemiatyczach
85 655 2807

Skontaktuj się z nami przez ePUAP