Rejon Dzielnicowego nr VII - Posterunek Policji w Drohiczynie - KPP Siemiatycze

Posterunek Policji w Drohiczynie

Rejon Dzielnicowego nr VII

Data publikacji 01.02.2021

Rejon nr VII - dzielnicowy starszy sierżant Paweł Starczewski

Rejon obejmuje wsie wchodzące w skład Gminy Perlejewo, tj. 33 miejscowości i sołectw zamieszkałych przez ponad 3,1 tys. mieszkańców. Są to sołectwa: Borzymy, Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Głęboczek, Głody, Granne, Kobyla, Koski Falki, Koski-Wypychy, Kruzy, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Leśniki, Miodusy-Dworaki, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Moczydły-Dubiny, Moczydły-Kukiełki, Moczydły-Pszczółki, Olszewo, Osnówka, Osnówka-Wyręby, Pełch, Perlejewo, Pieczyski, Poniaty, Stare Moczydły, Twarogi Lackie, Twarogi Ruskie, Twarogi-Mazury, Twarogi-Trąbnica, Twarogi-Wypychy, Wiktorowo.
 
Kontakt tel. 47 7122 142, kom. 885997331
dzielnicowy.drohiczyn1@bk.policja.gov.pl
 

 - DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia- biegające bez nadzoru psy na terenie gminy Perlejewo jak i przypadki porzucania psów na w/w terenie. Liczne przypadki zagryzienia zwierząt gospodarczych przez psy zarówno mające właścicieli jak i psy bezpańskie.

Źródło informacji zagrożenia:

 • Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń mieszkańców, zgłoszeń na KMZB oraz aktualnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

 • od  dnia 1 lutego 2021 roku do dnia 31 lipca 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Systematyczne sprawdzanie rejonu służbowego we wszystkie dni tygodnia o różnych porach dnia, reagowanie na wykroczenia i stosowanie środków represyjnych przewidzianych prawem wobec sprawców wykroczeń

 • przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z młodzieżą w  Szkołach Podstawowych na terenie gminy Perlejewo,
 • profilaktyka poprzez przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami gminy Perlejewo mających na celu uświadamianie właścicieli psów o zagrożeniach oraz konsekwencjach prawnych jak i dążenie do ujęcia jak największej liczby osób porzucających psy na w/w terenie

 • nawiązanie współpracy   z Urzędem Gminnym w Perlejewie odpowiedzialnym za opiekę nad zwierzętami bezpańskimi

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Urząd Gminy w Perlejewie
 • Szkoły Podstawowe na terenie gminy Perlejewo
 • Lokalne społeczeństwo

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 • Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego podczas przeprowadzanych spotkań profilaktycznych w ramach obchodu rejonu służbowego
 • Informacja zamieszczona na stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu Gminy w Perlejewie
 • Rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze z osobami popełniającymi wykroczenia

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.