Rejon Dzielnicowego nr VII - Posterunek Policji w Drohiczynie - KPP Siemiatycze

Posterunek Policji w Drohiczynie

Rejon Dzielnicowego nr VII

Data publikacji 01.08.2020

Rejon nr VII - dzielnicowy sierżant sztabowy Marcin Błażej  Uszyński

Rejon obejmuje wsie wchodzące w skład Gminy Perlejewo, tj. 33 miejscowości i sołectw zamieszkałych przez ponad 3,1 tys. mieszkańców. Są to sołectwa: Borzymy, Czarkówka Duża, Czarkówka Mała, Głęboczek, Głody, Granne, Kobyla, Koski Falki, Koski-Wypychy, Kruzy, Leszczka Duża, Leszczka Mała, Leśniki, Miodusy-Dworaki, Miodusy-Inochy, Miodusy-Pokrzywne, Moczydły-Dubiny, Moczydły-Kukiełki, Moczydły-Pszczółki, Olszewo, Osnówka, Osnówka-Wyręby, Pełch, Perlejewo, Pieczyski, Poniaty, Stare Moczydły, Twarogi Lackie, Twarogi Ruskie, Twarogi-Mazury, Twarogi-Trąbnica, Twarogi-Wypychy, Wiktorowo.
 
Kontakt tel. 47 7122 142, kom. 885997331
dzielnicowy.drohiczyn1@bk.policja.gov.pl
 

 - DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Nie stosowanie się mieszkańców do obostrzeń związanych z COVID-19, poprzez ignorowanie nakazu  `zakrywania ust i nosa w placówkach handlowych i użyteczności publicznej na terenie  gminy Perlejewo. Zagrożenie występuje w godzinach funkcjonowania placówek handlowych i użyteczności publicznej we wszystkie dni tygodnia. Przyczyną zagrożenia jest lekceważenie zagrożenia jaki wynika z rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Skutkiem takiego działania może być wzrost liczby osób objętych kwarantanną oraz osób zakażonych wirusem.

Źródło informacji zagrożenia:

 • Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń mieszkańców, zgłoszeń na KMZB oraz aktualnego rozpoznania dzielnicowego.

Okres obowiązywania planu:

 • od  dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 31 stycznia 2021 roku

Zaplanowane działania:

 • Profilaktyka poprzez przeprowadzenie spotkań profilaktycznych z mieszkańcami gminy Perlejewo mających na celu uświadomienie mieszkańców odnośnie zagrożenia,

 • Nawiązanie współpracy z Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna  w Siemiatyczach – spotkanie profilaktyczno–edukacyjne w Szkole Podstawowej w Perlejewie,

 • kontrole placówek handlowych oraz użyteczności publicznej wspólnie z pracownikiem Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna  w Siemiatyczach.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna  w Siemiatyczach – kontrola placówek handlowych i spotkania edukacyjne,
 • Szkoły Podstawowe na terenie gminy Perlejewie – edukacja dzieci i młodzieży o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania obostrzeń związanych z COVID 19
 • Lokalne społeczeństwo – informowanie o przypadkach nie przestrzegania przepisów prawa oraz o konsekwencjach wynikających z popełniania wykroczeń.
 • Patrole KPP Siemiatycze – reagowanie na wszelkie przypadki łamania obowiązującego prawa i stosowanie prawem przewidzianych środkow.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

 • Informowanie społeczności lokalnej oraz samorządu terytorialnego podczas przeprowadzanych spotkań profilaktycznych w ramach obchodu rejonu służbowego
 • Informacja zamieszczona na stronie internetowej KPP Siemiatycze i Urzędu Gminy w Perlejewie

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.