Rejon Dzielnicowego nr V - Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach - KPP Siemiatycze

Komenda Powiatowa Policji w Siemiatyczach

Rejon Dzielnicowego nr V

Data publikacji 05.12.2018

Rejon nr V - dzielnicowy młodszy aspirant Krzysztof Jakubiak

 
Rejon obejmuje wsie wchodzące w skład Gminy Siemiatycze, tj. 49 miejscowości i sołectw zamieszkałych przez ponad 6 tys. mieszkańców. Są to sołectwa: Anusin, Baciki Bliższe, Baciki Średnie, Baciki Dalsze, Boratyniec Lacki, Boratyniec Ruski, Cecele, Czartajew, Grzyby-Orzepy, Kajanka, Klekotowo, Klukowo, Kłopoty-Bańki, Kłopoty-Bujny, Kłopoty-Patry, Kłopoty-Stanisławy, Korzeniówka Duża, Korzeniówka Mała, Krasewice-Czerepy, Krasewice-Jagiełki, Krasewice Stare, Krupice, Kułygi, Lachówka, Laskowszczyzna, Leszczka, Moczydły, Ogrodniki, Olendry, Ossolin, Rogawka, Romanówka, Siemiatycze-Stacja, Skiwy Duże, Skiwy Małe, Słochy Annopolskie, Szerszenie, Tołwin Turna Duża, Turna Mała, Wiercień Duży, Wiercień Mały, Wólka Biszwska, Wólka Nadbużna, Wyromiejki oraz Zalesie.
 
Kontakt tel. 85 670 46 68, kom. 885 997 324
dzielnicowy.siemiatycze5@bk.policja.gov.pl
 

numer telefonu komórkowego aktywny od 27 lipca 2015 roku.
 
 - DZIAŁANIA PRIORYTETOWE DZIELNICOWEGO -
 
Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

 Liczne przypadki  naruszeń obowiązującego prawa przy trzymaniu zwierząt domowych poprzez puszczanie luzem psów które powodują szkody w mieniu w postaci zagryzienia innych zwierząt gospodarskich na terenie gminy, biegające za pieszymi, rowerzystami jak też przejeżdżającymi samochodami czym niejednokrotnie zagrażały bezpieczeństwu w ruchu komunikacyjnym.

Źródło informacji zdiagnozowanego zagrożenia:

  • zagrożenie zdiagnozowane na podstawie sygnałów okolicznych mieszkańców, rozpoznania dzielnicowego oraz zgłoszeń naniesionych na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa a także problem został poruszany podczas konsultacji społecznej

 Okres obowiązywania planu:

  • od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 31 stycznia 2020 roku

 Zaplanowane działania:

Prowadzenie konsultacji z mieszkańcami i sołtysami Gminy Siemiatycze,nawiązanie kontaktu z Wójtem Gminy Siemiatycze w zakresie odłowienia bezpańskich psów, informowanie społeczeństwa o odpowiedzialności karnej wynikającej z ustawy o ochronie zwierząt gdyż pozostawianie, podrzucanie zwierząt jest formą znęcania się i grozi za to odpowiedzialność karna.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

  • Urząd Gminy Siemiatycze

  • Mieszkańcy Gminy Siemiatycze, informowanie o przypadkach naruszeń przepisów prawa.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowego.

  •  Przekazywanie informacji o zaistniałym problemie społeczności lokalnej podczas odwiedzin posesyjnych, konsultacji społecznych, spotkań profilaktycznych,
  • Informacji zamieszczonych w prasie lokalnej, Kurier Podlaski – Głos Siemiatycz
  •  Informacji zamieszczonych na stronie internetowej KPP w Siemiatyczach

Podejmowane przez dzielnicowego działania wskazane w wymienionym "Planie" będą miały na celu znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zdiagnozowanych zagrożeń.