XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi z siemiatycką komendą - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi z siemiatycką komendą

Handel Ludźmi określany jest najczęściej jako współczesna forma niewolnictwa. O skali zjawiska i formach współczesnego „niewolnictwa” młodzież rozmawiała z przedstawicielami siemiatyckiej komendy. Podczas spotkania w Zespole Szkół w Siemiatyczach policjanci przestrzegali przed zagrożeniami jakie niesie ze sobą właśnie Handel Ludźmi.

„XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi” został ustanowiony w celu pogłębiania świadomości społecznej o tym negatywnym zjawisku oraz wskazania gdzie można szukać pomocy. Co roku obchodzony jest właśnie 18 października.

Często „Handel Ludźmi” określa się jako niewolnictwo XXI wieku. Jest to nie tylko problem krajów słabo rozwiniętych ale dotyka również krajów gdzie poziom rozwoju cywilizacyjnego jest znacznie wyższy. Dzięki zniesieniu granic możemy bezproblemowo podróżować a perspektywa dobrego zarobku powoduje, że wiele osób decyduje się bezkompromisowo na proponowaną pracę, naukę - wyjazd za lepszą przyszłością. Nieprzemyślane, szybko podjęte decyzje w nadziei na spełnienie marzeń czy zarobienia dużych pieniędzy powodują, że życie staje się dramatem, który z perspektywy doświadczeń ofiar można nazwać właśnie Handlem Ludźmi.

W trakcie prelekcji młodzi ludzie mogli poznać skalę tego zjawiska na świecie jak również w Polsce, a także uzyskać informacje o tym, gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia.

W trakcie prowadzonych wykładów funkcjonariusze, pracownik cywilny siemiatyckiej komendy wraz z ratownikiem medycznym dokładnie omawiali pojęcie „Handlu Ludźmi”, który określa się jako werbowanie, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby przy użyciu przemocy lub groźby bezprawnej, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd lub nadużycia stosunku zależności oraz wskazywali jego formy tj.: wykorzystanie seksualne, żebractwo i eksploatacja kryminalna( czyli zmuszanie np. do kradzieży …), niewolnictwo domowe, wyłudzanie kredytów i świadczeń socjalnych.

Podczas dyskusji młodzi ludzie wyrażali swoje opinie i przemyślenia wskazując, że o problemie Handlu Ludźmi trzeba rozmawiać i być szczególnie ostrożnym podczas zawierania umów o pracę np. podczas wyjazdów za granicę, czy kontaktu z przygodnie poznanymi osobami.