ŚWIĘTO POLICJI I NADANIE SZTANDARU W SIEMIATYCZACH - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ŚWIĘTO POLICJI I NADANIE SZTANDARU W SIEMIATYCZACH

Data publikacji 29.07.2018

W centrum Siemiatycz odbył się uroczysty apel z okazji nadania sztandaru oraz obchodów 99. rocznicy powstania Policji państwowej. Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, Bielsku Podlaskim i Wysokiem Mazowieckiem. W uroczystości udział wzięli między innymi: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz wraz z Zastępcami, przedstawiciele innych służb mundurowych, duchowieństwo, przedstawiciele instytucji samorządowych, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy. Uroczysty apel poprzedziła msza święta w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w intencji środowiska policyjnego.

Policja Państwowa została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. Na pamiątkę tego wydarzenia siemiatyccy, bielscy i wysokomazowieccy mundurowi obchodzili dzisiaj uroczystość 99-lecia powstania formacji.

Obchody rocznicy powstania Policji Państwowej rozpoczęły się mszą świętą w intencji środowiska policyjnego w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, którą celebrował biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz.

Następnie na placu, przy ul. Legionów Piłsudskiego w Siemiatyczach, odbył się uroczysty apel. Dowódca uroczystości komisarz Mariusz Wiliński złożył meldunek Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosławowi Zielińskiemu o gotowości do rozpoczęcia uroczystego apelu. Po przeglądzie pododdziałów, wciągnięciu na maszt flagi państwowej i odegraniu hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej głos zabrał gospodarz tej części uroczystości. Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach podinspektor Tomasz Wyszkowski powitał przybyłych na ceremonię gości i mieszkańców, a w swoim przemówieniu podkreślił, że nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach to zaszczyt i uhonorowanie dotychczasowej służby policjantów na rzecz społeczeństwa. Po odczytaniu aktu nadania sztandaru oraz symbolicznym wbiciu gwoździ honorowych, nastąpiło wręczenie sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach.

Dzisiejszy apel był okazją do wręczenia awansów i odznaczeń policjantom, którzy każdego dnia służą społeczeństwu i dbają o jego bezpieczeństwo. Awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w tym roku 27 mundurowych z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach, 33 z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim oraz 40 z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem. Z kolei srebrną odznakę zasłużony policjant otrzymało 2 funkcjonariuszy z KPP w Mysokiem Mzowieckiem, a brązowa odznaka trafiła do funkcjonariusza z siemiatyckiej komendy i bielskiego mundurowego. Gratulując wyróżnionym awansów i odznaczeń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński  podziękował policjantom za ich sumienność i trud, jaki wkładają w realizację zadań służbowych.

Z kolei Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Jan Lach podkreślił, że za tak wysoką oceną społeczną poziomu bezpieczeństwa stoją policjanci, którzy rzetelnie wypełniają słowa roty ślubowania.  Również za pełną wyrzeczeń służbę podziękował podlaskim funkcjonariuszom Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz.

Kolejnym punktem uroczystości było poświęcenie i przekazanie trzech nowych radiowozów marki KIA Ceed zakupionych ze środków Komendy Głównej Policji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Po jednym radiowozie otrzymały jednostki Policji z Siemiatycz, Bielska Podlaskiego i Wysokiego Mazowiecka.

Całość dzisiejszej uroczystości uświetniła defilada w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej wystawionej przez Oddział Prewencji Policji w Białymstoku i pododdziału funkcjonariuszy odznaczonych i mianowanych na wyższe stopnie policyjne. Natomiast oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Policji pod batutą kapelmistrza młodszego inspektopra Janusza Trzepizura.

Mundurowi zorganizowali również stoisko profilaktyczne oraz pokazem pojazdów służbowych. Dodatkowo, funkcjonariusze Policji udzielali informacji zainteresowanym osobom na temat funkcjonowania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”, programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikacji „Moja Komenda”.