„SpoKREWnieni służbą” w Siemiatyczach - Aktualności - KPP Siemiatycze

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„SpoKREWnieni służbą” w Siemiatyczach

Data publikacji 11.03.2018

Dziś policjanci i pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach wraz ze strażakami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach i z Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu siemiatyckiego, a także funkcjonariuszami z Placówki Straży Granicznej w Mielniku honorowo oddali krew. Akcja krwiodawstwa odbyła się w ramach ogólnopolskiej zbiórki krwi pod nazwą „SpoKREWnieni służbą”. Przedsięwzięcie to objęte jest patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dzisiaj od godziny 9.00 na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach stanął „krwiobus” Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Funkcjonariusze oraz pracownicy z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach przystąpili do akcji krwiodawstwa. W działania włączyli się również funkcjonariusze ze Straży Pożarnej w Siemiatyczach, ochotnicy z OSP z powiatu siemiatyckiego a także funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Mielniku. Mundurowi wiedzą jak ważna jest krew dla ratowania ludzkiego życia, dlatego chętnieją się nią dzielą. Niektórzy z nich już od wielu lat regularnie oddają swoją krew, aby ratować życie innych. Policyjni krwiodawcy zgodnie podkreślają, że jest to także kolejna forma służby na rzecz społeczeństwa. Wśród policyjnych krwiodawców znaleźli się dziś również tacy, którzy krew honorowo oddali po raz pierwszy.

W dzisiejszej akcji udział wzięło 38 osób, które oddały łącznie ponad 17,1 litrów krwi.