Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW” - Debata społeczna w powiecie siemiatyckim

Data publikacji 20.04.2017

Dzisiaj w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach odbyła się debata pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie to było inauguracja cyklu spotkań, które będą organizowane w 2017 roku przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Siemiatyczach zorganizowali dzisiaj w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, placówek oświatowych, funkcjonariusze służb mundurowych oraz członkowie organizacji pozarządowych. W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Siemiatyczach. Debata miała na celu określenie, w jaki sposób siemiatycka Policja oraz inne podmioty funkcjonujące w środowisku lokalnym powinny współdziałać z mieszkańcami w zakresie stosownej reakcji, ograniczania oraz przeciwdziałania zagrożeniom zgłaszanym przez społeczeństwo poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto dotyczyła diagnozowania i określenia potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez Policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Podczas debaty Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach mł. insp. Maciej Wesołowski zaprezentował Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części profilaktyk Zespołu ds. Wykroczeń, Nieletnich i Patologii siemiatyckiej komendy przedstawił informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy siemiatyckiej Policji, zarówno ukierunkowanych na zwiększanie poczucia bezpieczeństwa obywateli jak i kształtowanie wśród nich świadomych postaw i zachowań, które w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Nie zabrakło również zagadnień związanych ze służbą dzielnicowego, przy tej okazji przedstawiono podstawowe obowiązki służby dzielnicowego, omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Głównym punktem tego niecodziennego spotkania była dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje, formułowali  wnioski oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa na terenie powiatu siemiatyckiego. Dzięki konstruktywnym wnioskom formułowanych w trakcie debaty udało się wypracować wspólne ścieżki rozwiązań zdiagnozowanych zagrożeń bezpieczeństwa w kontekście zasobów i możliwości podmiotów odpowiedzialnych. Tego typu spotkania ze społeczeństwem będą kontynuowane.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji –www.siemiatycze.policja.gov.pl

Praca w Policji